Synagoga

Kategorie:
Památky
Obec:
Brandýs nad Labem

Existence synagogy v Brandýse nad Labem je doložena k roku 1559. Současná synagoga byla vystavěna roku 1829 po jednom z mnoha požárů. Stavitelé použili starší základy i části obvododvých zdí hlavního sálu. Nová synagoga byla postavena jako podélná stavba, jež vedle hlavního sálu obsahuje také obecní dům, kde byl příbytek kantora, zimní modlitebna, učebna, kuchyně a vstup pro ženy se schodištěm na galerie synagogy. 

Hlavní sál je zaklenut nepravidelnou klášterní klentbou a je opatřen dvěma úrovněmi pravoúhlých galerií v klasicistně-empírovém stylu pro ženy a snad také pro sbor. Archeologický výzkum odkryl základy oválné dvoupatrové galerie. Pokus o takovou stavebně náročnou galerii byl nejspíše inspirován významnou Novou synagogou ve Vídni, jež byla zasvěcena roku 1826, tedy jen o rok dříve, než začala přestavba synagogy v Brandýse. 

Brandýská synagoga měla původně centrálně umístěné podium pro předčítání Tóry (bima). Na sklonku 19. století byla středověká bima nahrazena pódiem se zábradlím, navazujícím bezprostředně na svatostánek ve východní stěně. 

V padesátých letech 20. století byly zničeny galerie a svatostánek, hlavní sál byl přestropen, vybílen a synagoga sloužila jako skladiště. Rekonstrukce budovy je založena na existujících dokladech původního vzhledu a na archeologickém průzkumu, který odhalil rovněž části původní výmalby, jež byla v rámci rekonstrukce restaurována a doplněna o chybějící úseky. 

Celkové náklady vynaložené v rámci projektu Revitalizace židovských památek v ČR činí v Brandýse 25 307 000 Kč. 

***********

Synagoga v Brandýse nad Labem je přístupná od 1.5. do 31.10. denně mimo pondělí od 10:00 do 17:00 hod.
V období od 1.11. do 30.4. jsou možné prohlídky pro zájemce na základě předchozí domluvy na Informačním centru.

Plné vstupné: 50,- Kč
Snížené vstupné: 30,- Kč ( děti do 15 let, studenti a senioři nad 65 let)

V synagoze jsou k dispozici oproti záloze klíče od židovského hřbitova, mimo sezónu v Informačním centru.

 

 Židovské svátky 2018 zde

Rychlý kontakt:
Richard Šmocer
Miroslava Bílková
731 660 933 infocentrum@brandysko.cz

Informační centrum Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Otevírací doba:
Květen – Září: Po - Ne 9:00 - 17:00 (včetně státních svátků a dnů pracovního volna)
Ostatní měsíce: Po - Pá 9:00 - 17:00, So 9:00 - 13:00

Erb

Mapa stránek  |  RSS