Poutní chrám Nanebevzetí Panny Marie

Kategorie:
Památky
Obec:
Brandýs nad Labem

Audio průvodce

/
  • play
  • pause
  • stop
  • min volume
  • max volume

Stará Boleslav není jen poutním místem národní tradice svatováclavské. Na tomto nejstarším českém poutním místě mariánském je uctívána Panna Maria s Ježíškem, zpodobněná na starobylé ikoně, vytvořené v pozlacené korintské mědi. Kult obrazu milostné Panny s Ježíškem -  Palladia České země - přiváděl do Staré Boleslavi desetitisíce poutníků, a tak původní  kapli, postavenou na místě nálezu Palladia, nahradil kostel Panny Marie a sv. Jiří, ale ani ten poutnímu provozu nedostačoval. Od roku 1617 za vydatné podpory císařovny Anny, choti krále Matyáše, začal italský stavitel Jacoppo de Vaccani s budováním chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Tento chrám, otevřený roku 1623,  je jednou z prvních barokních sakrálních staveb na českém území. V 18. století byl za presbyteriem svatyně zbudován ambit a dvorský architekt Kilián Ignác Dientzenhofer dostavěl jižní věž a nově vyřešil průčelí chrámu se sochami hlavních českých světců s Palladiem. Hlavní oltář chrámu, dílo Františka Maxmiliána Kaňky, je vyzdoben Braunovým sousoším Nanebevzetí Panny Marie. V presbytáři chrámu byla zřízena zvláštní schrána pro Palladium, jejíž mřížové dveře jsou zdobeny znakem donátorů, osmi stříbrnými hvězdami rodu Šternberků. Také oltáře a celá výzdoba bočních kaplí byla pořízena na náklady předních šlechtických rodů a kaple nesou jejich jména: Černínská, Berků z Dubé, Lažanských, Slavatovská, Valdštejnská a Morzinsko-Martinická.V kryptě chrámu je spolu s mumiemi duchovních pohřben pruský generál von Wartenberg, který zde roku 1757 padl v jednom ze střetů války prusko-rakouské.

 

 

Kostel i bazilika jsou v péči Římskokatolické farnosti Stará Boleslav. Více o farnosti ZDE.

Bezilika sv. Václava, kostel sv. Kosmy a Damiána i Poutní chrám Nanebevzetí Panny Marie jsou přístupné i p veřejnost s průvodcovskou službou.

 

 

Rychlý kontakt:
Richard Šmocer
Miroslava Bílková
731 660 933 infocentrum@brandysko.cz

Informační centrum Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Otevírací doba:
Květen – Září: Po - Ne 9:00 - 17:00 (včetně státních svátků a dnů pracovního volna)
Ostatní měsíce: Po - Pá 9:00 - 17:00, So 9:00 - 13:00

Erb

Mapa stránek  |  RSS