Zámek Brandýs nad Labem

Kategorie:
Památky
Obec:
Brandýs nad Labem

Audio průvodce

/
  • play
  • pause
  • stop
  • min volume
  • max volume

Císařský a královský zámek Brandýs nad Labem patří k nejvýznamnějším památkám renesančního stavitelství v Čechách. První písemná zmínka o Brandýse, ochranné mostní tvrzi na ostrohu nad řekou Labe, kterou tu postavil Beneš z Michalovic, pochází z roku 1304. Jeho potomek Jan, řečený Správný, je prvním písemně zaznamenaným pánem na Brandýse k roku 1454. V závěru 15. stol. Jaroš Tovačovský z Cimburka přeměnil Brandýs ve výstavný pozdně gotický hrad a další majitel, Jan ze Šelmberka, počátkem století šestnáctého hrad rozšířil o severozápadní palác. Po smrti roku 1508 celé panství zanechal své vdově Johance, rozené Krajířové z Krajku, jejíž vláda obdařila město Brandýs nad Labem novými právy, přinesla mu nebývalý rozvoj a přízeň Jednotě českých bratří. Synovec paní Johanky Arnošt Krajíř však Brandýs ztratil roku 1547 konfiskací v trestu za účast ve stavovském povstání proti císaři Ferdinandovi I. V té době už byla na brandýském hradě započata jeho renesanční přestavba a nový majitel, Česká královská komora, pokračovala v úpravách na letní a lovecké zámecké sídlo pro prvního habsburského panovníka na českém trůně Ferdinanda I. Svoji současnou stavební podobu zámek získal už za vlády Maxmiliána II., ale největšího rozkvětu došel za císaře Rudolfa II. Rudolfovi dvorští stavitelé zde završili rozsáhlou renesanční přestavbu hodinovou věží, exkluzivní sgrafitovou výzdobou a dokončili zámeckou zahradu. Císař dal zámek vybavit jako své hlavní mimopražské sídlo a roku 1581 udělil Brandýsu titul královského komorního města.

Následné pustošení třicetileté války zničilo stavby v  rudolfinské zahradě, Švédy obsazený zámek byl rozsáhle poškozen a město vylidněno. Ani ve válečných letech však císařské pobyty na Brandýse neustaly a poté byl zámek postupně opravován a barokně přestavován. Polorozbořená rudolfinská chodba se dočkala obnovy a také zbytky rudolfinské manýristické zahrady byly upraveny v barokním duchu. Rozsáhle tu působil jeden z nejznámějších dvorských stavitelů baroka Kilián Ignác Dientzenhofer a jeho rukou byly vytvořeny také první kompletní plány zámeckého komplexu. František Maxmilián Kaňka nechal upravit předhradí a stavbou kamenného mostu přes příkop pozbyly švédské obranné valy definitivně svého účelu. Barokní přestavba se nejvíce projevila v zámeckých interiérech a změnila charakter původních renesančních prostor. Poslední významná historická přestavba zámku pak proběhla v osmdesátých létech 19. století v duchu romantické novogotiky a novorenesance za dozoru architekta Bedřicha Wachsmanna, uměleckého poradce arcivévody Ludvíka Salvátora Toskánského, jehož cílem bylo vrátit zámku původní gotickou a renesanční podobu. V té době také ustoupila Dientzenhoferova barokní kopule hodinové věže novorenesanční střeše, charakteristické barevně polévanou krytinou.

Po válce byl zámek vyvlastněn poslednímu českému králi a císaři Karlovi I. a jako konfiskát čsl. republiky byl na návrh architekta Kamila Hilberta připravován k přestavbě na letní sídlo presidenta Masaryka. Konečné rozhodnutí však upřednostnilo Lány a kompletně vystěhovaný brandýský zámek byl předán do užívání státní správě lesů, která zde sídlila až do roku 1995. Nyní je tato významná renesanční památka v majetku města, je postupně zachraňována z bídného stavebního stavu a zpřístupňována veřejnosti. Město zde má své reprezentační sály pro svatby a koncerty a od roku 2004 je v původních císařských pokojích otevřena rozsáhlá historická expozice, zpřístupněna Toskánská knihovna Národního muzea a expozice Vojenského historického ústavu s bohatstvím starých zbraní a uniforem, vypovídajících o slavné vojenské historii tohoto důležitého posádkového města.

Návštěva zámku

Brandýský zámek je otevřen celoročně, kromě pondělí, v době od 10:00 – 17:00 hod.
Mimo hlavní sezónu, od října do dubna, jsou pravidelné prohlídky pouze v sobotu a v neděli.
Prohlídky jsou každou celou hodinu, v době od 10.00 do 16.00 hod., minimální počet 5 osob.

Objednávky prohlídek

tel.: 731 648 463 nebo 326 904 630
E-mail: spravcezamku@brandysko.cz


Vstupné
Plné vstupné 80,-- Kč
Snížené vstupné (děti do 15 let, studenti a senioři nad 65 let) 50,-- Kč
Rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti do 15 let) 180,-- Kč
 www.brandyszamek.cz/

 

Zámek Brandýs nad Labem

 

Rychlý kontakt:
Richard Šmocer
Miroslava Bílková
731 660 933 infocentrum@brandysko.cz

Informační centrum Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Otevírací doba:
Květen – Září: Po - Ne 9:00 - 17:00 (včetně státních svátků a dnů pracovního volna)
Ostatní měsíce: Po - Pá 9:00 - 17:00, So 9:00 - 13:00

Erb

Mapa stránek  |  RSS